27.11.23 Nyheder

HVORDAN KAN VI FÅ CO2-AFTRYKKET NED FOR BETONELEMENTER?

Denne artikel er skrevet af

Betonelement-Foreningen

Sådan lød titlen på en nylig temadag i Betonklubben, hvor betonelement-branchen lyttede til oplæg og delte erfaringer om CO2-optimering af betonelementer. Især de mindre indsatser, der tilsammen kan gøre en forskel for klimaaftrykket, var i fokus.

Sune Poulsen (til venstre), laboratorietekniker og daglig ansvarlig for beton på Spæncoms fabrik i Kolding, og Morten Bo Nielsen, kvalitetsleder hos Fårup Beton, deltog i Betonklubbens temadag om CO2-reduktion i produktion af betonelementer.

Foto: Spæncom og privatfoto

Hvilke områder kan CO2-optimeres? Hvordan opnås styrke med mindre cement? Hvordan arbejder man med styrkestatistik? Og hvordan opnår man tidlig styrke i grønnere cementer? Vigtige emner som blev gennemgået af to undervisere fra Teknologisk Institut og efterfølgende diskuteret ivrigt blandt de 30 deltagere.

"Temaet for dagen var ekstremt relevant for branchen,” fortæller Sune Poulsen, laboratorietekniker og daglig ansvarlig for beton på Spæncoms fabrik i Kolding.

Han udtrykker tilfredshed med, at underviserne tog det som en forudsætning, at alle deltagende virksomheder er godt i gang med at reducere CO2-aftrykket ved at nedbringe andelen af cementklinker i betonen. Det betød nemlig, at undervisningen primært fokuserede på den lange række af enkelte punkter, der tilsammen kan reducere CO2-aftrykket yderligere.

”Egentlig synes jeg, at det største udbytte fra temadagen var, at selv de små reduktioner kommer til sin ret. Temadagen har helt klart rykket ved min opfattelse af, at selv de isoleret set meget beskedne reduktioner på sigt er værd at gå efter,” siger Sune Poulsen og udtrykker tilfredshed med Betonklubben, som han har været en del af i fem år og ”altid giver god sparring og bidrager til godt netværk”.

”Temadagen har helt klart rykket ved min opfattelse af, at selv de isoleret set meget beskedne reduktioner på sigt er værd at gå efter,” siger Sune Poulsen, laboratorietekniker og daglig ansvarlig for beton på Spæncoms fabrik i Kolding.

Foto: Spæncom

BREDERE INDDRAGELSE

På baggrund af temadagens fokus på rækken af enkelte tiltag mener han, at fremtidige skridt mod CO2-reduktion vil kræve en bredere inddragelse fra hele organisationen end hidtil, herunder involvering af salg, design og produktion.

”Det blev nævnt flere gange, at det nok må forventes, at de næste step på vejen mod yderligere reduktion af CO2-aftryk ikke bliver omkostningsfrie – tværtimod. Det vil kræve udvikling ikke bare på betonområdet, men i lige så høj grad i design- og produktionsoptimeringer,” siger han.

LÆNGERE VED AT SNAKKE SAMMEN

En anden deltager, Morten Bo Nielsen, der er kvalitetsleder hos Fårup Beton, fandt også temaet for dagen yderst relevant. Han har været en fast deltager i Betonklubben siden 2015 og prioriterer deltagelsen højt.

”Vi er i branchen også nødt til at finde ud af, hvordan vi bruger naturens ressourcer rigtigt. Når vi snakker bæredygtighed og/eller CO2-udledning, så har alle byggematerialer fordele og ulemper. Og jeg tror på, at vi som branche kommer længere ved at snakke sammen, som vi gjorde på en temadag som denne. Dels for at finde betonens fordele, men også for at skabe forbedringer af vores produkter.” 

Morten Bo Nielsen værdsatte især de diskussioner, som undervisningen afstedkom, hvor deltagerne kom frem til nye ideer.

”For eksempel fandt jeg dialogen omkring kvaliteten af det tilslag, vi bruger i betonen, interessant. Den  ledte eksempelvis til overvejelser om, hvorvidt vi skulle til at stille skærpede krav i de danske NA-dokumenter.”

”Jeg tror på, at vi som branche kommer længere ved at snakke sammen, som vi gjorde på en temadag som denne,” siger Morten Bo Nielsen, kvalitetsleder hos Fårup Beton.

Foto: privatfoto

RELEVANT FOR HELE BRANCHEN

Begge deltagerne er godt tilfredse med de to undervisere fra Teknologisk Instituts kompetencer og evne til at inspirere og formidle viden. Og de udtrykker enighed om, at mange af budskaberne og temaet for dagen kunne være relevant på tværs af byggebranchen og ikke kun for Betonelement-Foreningens medlemmer.

Morten Bo Nielsen foreslår, at man kunne lave en lignende temadag, hvor fokus mere blev rettet mod interessemedlemmerne.

”Så kunne vi lytte til og stille spørgsmål og/eller krav til interessemedlemmerne. For eksempel høre, hvad kemileverandørerne gør, og hvordan fremtiden ser ud for dem. Eller hvordan leverandørerne af løftesystemer kan hjælpe med udfordringerne med de lavere tidlige styrker.”

Sune Poulsen er inde på noget af det samme. Han påpeger, at selvom budskabet om, at vi ikke har råd til at lade være med at gøre noget, hvis beton skal have en fremtid, nok er trængt ind hos alle, så kunne det være nyttigt, hvis budskabet kom bredere ud.

”Det kunne rykke ved opfattelsen af, hvor detaljeret vi kommer til at arbejde med reduktion af CO2-aftryk fra vores betonelementer,” afslutter han.  

Om Betonklubben

Seneste temadag i Betonklubben ”Hvordan kan vi få CO2-aftrykket ned for betonelementer?” løb af stablen den 24. oktober med deltagelse af 30 betonelementproducenter – primært blandemestre, kvalitetsledere og tekniske chefer. Dagens undervisere var Christian Munch-Petersen og Gitte Normann Munch-Petersen fra Teknologisk Institut. Begge har mange års erfaring i betonbranchen og holder kurser i Betonteknologi på Teknologisk Institut.

Betonklubben består af både medlemmer og interessemedlemmer i Betonelement-Foreningen og mødes to gange årligt og til Portland Open. Herudover afholdes der enkelte temadage om prioriterede emner.

For mere information om Betonklubben, kontakt Marianne Boelskifte, chefkonsulent i Betonelement-Foreningen: marb@di.dk

Birgitte Theresia Henriksen
Skrevet af:

Birgitte Theresia Henriksen

Relateret indhold