09.02.23 Nyheder

Beton på Skills

Denne artikel er skrevet af

Betonelement-Foreningen

I sidste uge var betonmageruddannelsen på DM i Skills for at skabe synlighed om uddannelsens mange gevinster - for både medarbejdere og virksomheder.

”Det er fysisk arbejde, men du skal også bruge hovedet, og der er altid nye udfordringer, der skal løses. Ingen dag er ens,” fortæller Henrik Braüner Lystlund fra A/S Boligbeton, der gennemførte uddannelsen som betonmager i 2022.

Foto: Byggeriets Uddannelser/Vejentil.nu

”Det er utroligt vigtigt at få formidlet den positive forskel betonmageruddannelsen gør for både dem der gennemfører uddannelsen, og for deres arbejdsgivere,” siger Jes Hankil Knudsen, faglærer på betonmageruddannelsen hos AMU Nordjylland.

Han var sammen med to medarbejdere fra A/S Boligbeton repræsentant for betonmageruddannelsen på Skills, og han påpeger, at uddannelsen både gør betonmagerne bedre til faget og mere motiverede.

”Det er utroligt vigtigt at få formidlet den positive forskel betonmageruddannelsen gør for både dem, der gennemfører uddannelsen, og for deres arbejdsgivere,” siger Jes Hankil Knudsen, faglærer på betonmageruddannelsen hos AMU Nordjylland og repræsentant for betonmageruddannelsen på DM i Skills 23.

Foto: Birgitte T. Henriksen

”De får et netværk med andre i branchen, og de avancerer – oftest – hurtigere efter endt uddannelse. Blandt andet fordi uddannelsen fokuserer på bredden i håndværket og helheden i produktionen,” siger han og nævner, at undervisning i tegningsforståelse, besøg på byggepladser og udflugter til færdige byggeprojekter også er en del af undervisningen.

Baggrundsviden og bedre samarbejde

Med på Skills var også Henrik Braüner Lystlund fra A/S Boligbeton, som blev uddannet betonmager i 2022. Han ville gerne dygtiggøre sig i faget og bad selv om at komme på uddannelsen efter nogle års ansættelse.

”Betonmageruddannelsen har givet mig nogle fordele, blandt andet har jeg fået mere baggrundsviden på de ting, som jeg egentlig havde lært. I stedet for ”sådan gør vi bare”, blev jeg klogere på, hvorfor vi gør, som vi gør,” fortæller han og uddyber.

”Jeg fik mere indblik i at læse tegninger, og det gav mig et bedre samarbejde med tegnestuen, da jeg kom tilbage, jeg lærte at tale deres sprog, kan man sige. Jeg fik også en bedre forståelse for planlægningen af produktionen, for som en del af uddannelsen var vi ude at se nogle færdige projekter, hvor vi fik en forståelse af, hvad vi er en del af som betonmagere.”

Mette Østergaard Andersen, HR-koordinator hos A/S Boligbeton, og Henrik Braüner Lystlund, produktionsassistent hos A/S Boligbeton, var på DM i Skills 23 for at fortælle om de mange fordele ved betonmageruddannelsen – både for virksomheder og for medarbejdere.

Foto: Birgitte T. Henriksen

For dem som vil noget i branchen

Henrik Braüner Lystlund fik allerede under uddannelsen tilbud om en stilling som produktionsassistent, først for et hold på syv mand – som siden er blevet til 12 mand. Og ifølge Mette Østergaard Andersen, HR-koordinator hos A/S Boligbeton, er det ikke usædvanligt, at uddannelsen fører til, at en medarbejder avancerer i virksomheden.

”Vi udvælger de ”gode folk” til betonmageruddannelsen. Forstået på den måde at det skal være medarbejdere, som vil noget i branchen,” understreger hun.

Sidste gang et hold startede op, havde Boligbeton 18-20 medarbejdere, der gerne ville deltage. To medarbejdere blev udvalgt.

”Vi tog en snak med dem og valgte deltagerne ud fra, hvem der er stabile og gør det godt, og som har ambitioner om at være leder for eksempel. Vi kan se, at uddannelsen giver medarbejderne nogle værktøjer, så de kommer forrest i køen til at blive produktionsassistent, værkførerassistent eller værkfører.”

Som det er nu, sender Boligbeton to medarbejdere afsted, hver gang et nyt hold starter op. De, der gennemfører uddannelsen, får et lille løntillæg. Pt. har virksomheden 300 ansatte i produktionen, ud af dem er ni medarbejdere uddannet betonmager og tre er i gang med uddannelsen.

Ny viden til virksomheden og motivation til medarbejderen

Betonmageruddannelsen giver et fagligt løft, og en større alsidighed i de arbejdsopgaver, medarbejderen kan påtage sig, påpeger Mette Østergaard Andersen.

”De kommer tilbage med en masse spørgsmål til, hvorfor vi gør, som vi gør. Det giver noget begge veje. Vi får ny viden til vores virksomhed, og det giver medarbejderen et boost i deres motivation for arbejdet og en faglig stolthed.”

”De kommer tilbage med en masse spørgsmål til, hvorfor vi gør, som vi gør. Det giver noget begge veje. Vi får ny viden til vores virksomhed, og det giver medarbejderen et boost i deres motivation for arbejdet og en faglig stolthed.”

Når man taler med Henrik Braüner Lystlund, der kun et år efter endt uddannelse leder 12 mand i produktionen, er man ikke i tvivl om netop motivation og faglig stolthed.

 ”Der er meget godt at sige om arbejdet som betonmager, jeg brænder i hvert fald for det,” smiler han.

”Det er fysisk arbejde, men du skal også bruge hovedet, og der er altid nye udfordringer, der skal løses. Ingen dag er ens. Som betonmager er du med hele vejen, og har du betonmageruddannelsen kan du gå mange veje med den,” afslutter Henrik Braüner Lystlund, der på Skills i øvrigt tog en dags pause fra barselsorlov med sin 10 måneder gamle datter.

Betonmageruddannelsen var på Skills sammen med flere andre brancheuddannelser. Betonelement-Foreningen tog initiativ til deltagelsen på Skills for - sammen med DI, som stod for at samle uddannelserne på en stand – at skabe synlighed om betonmageruddannelsen.  

Fakta:

Om betonmageruddannelsen

Det tager to år at uddanne sig til betonmager, hvor medarbejderen skiftevis arbejder ude i en virksomhed og deltager i kurser hos AMU-Nordjylland. Igennem kurserne opbygges et teoretisk fundament, mens arbejdet i  virksomheden giver praktisk erfaring med arbejdet som betonmager. Ved uddannelsens afslutning modtager deltagerne et uddannelsesbevis.

Læs mere om betonmageruddannelsen her

Foto: Byggeriets Uddannelser/Vejentil.nu

Foto: Byggeriets Uddannelser/Vejentil.nu

Foto: Byggeriets Uddannelser/Vejentil.nu

Foto: Byggeriets Uddannelser/Vejentil.nu

Birgitte Theresia Henriksen
Skrevet af:

Birgitte Theresia Henriksen

Relateret indhold