28.06.22 Nyheder

Undgå plastisk svind med rettidig udtørringsbeskyttelse

Denne artikel er skrevet af

Aalborg Portland

Nyt fra Aalborg Portland

Når der arbejdes med støbning af beton, er det altid vigtigt at sikre, at betonens frie overflader beskyttes mod hurtig udtørring.

Den danske forsommer kan indeholde mange solrige, lune og blæsende dage. Det medfører lav luftfugtighed i dagtimerne sammenlignet med de koldere måneder.

I perioder med denne vejrtype er det særligt vigtigt at være opmærksom på at få tildækket sine friskstøbte betonoverflader i tide. Herved undgås hurtig udtørring, som kan føre til revner fra plastisk svind.

Plastiske svindrevner i beton refererer til det fænomen, som opstår, når fordampningen af vand fra betonen har været for kraftig, før betonen er bundet af. Det resulterer i kapillær undertryk i porevæsken, hvilket betonens partikelsystem kompenserer for ved at pakke sig tættere i mindre lokale regioner.  Det er den akkumulerede effekt af disse sammentrækninger, man kan observere med det blotte øje som dyb revnedannelse i betonen forårsaget af svind.

Betonens robusthed overfor udtørring og dermed dannelsen af plastiske svindrevner er som nævnt påvirket af vejrliget og betontemperaturen. Men også cementtypen, brugen af flyveaske og/eller mikrosilica samt betonlagets tykkelse har betydning.

Nederst ses to tabeller, som beskriver, hvordan de enkelte parametre stiller krav til den maksimalt tilladelige vandfordampning, før udtørringsbeskyttelsen er etableret. Disse informationer findes i tabel 2427-3 i den danske standard DS 2427 - regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark.

Fra tabellerne kan det konkluderes, at øget tilsætning af flyveaske og/eller mikrosilica eller brugen af BASIS cement (CEM II/A-LL) eller FUTURECEM cement (CEM II/B-M (Q-LL)) i stedet for RAPID cement (CEM I) vil øge risikoen for udtørring. Derfor er det vigtigt at få tildækket de frie betonoverflader hurtigst muligt efter endt støbning med f.eks. plastikdug eller anvende curing, særligt når cementer som BASIS cement eller FUTURECEM cement anvendes.

Følgende eksempel giver et indtryk af, hvor hurtigt fordampningen af overfladevandet kan foregå:

Med lufttemperaturer omkring 15°C, relativ luftfugtighed på ca. 35 %, vindhastighed på blot 5 m/s, og betontemperaturer omkring 25°C, kan overfladevandets fordampningshastighed beregnes til omkring 1,4 kg/m2/time.

Jævnfør tabel 2427-3 i DS 2427, vil man efter en time nærme sig grænsen for maks. tilladelig fordampet vandmængde fra overfladen på 1,5 kg/m2, hvis f.eks. andre cementtyper end CEM I anvendes, og den friskstøbte beton har en lagtykkelse på min. 0,2 m.

Hvis betonens lagtykkelse er mindre end 0,2 m, kan værdierne for de angivne maksimalt tilladelige fordampede vandmængder og vejledende tidsrum for etablering af udtørringsbeskyttelse reduceres proportionelt. Derfor anbefales det, at et 0,1 m tykt betongulv indeholdende FUTURECEM tildækkes indenfor ca. 30 min.

I praksis er det dog vanskeligt at vurdere, med hvilken hastighed udtørringen foregår bl.a. pga. påvirkningen fra vejrliget, og derfor er det et godt råd altid at beskytte overfladen mod udtørring umiddelbart efter udstøbning.

Nedenstående tabeller bygger på informationer fra den danske standard DS 2427 - regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark.

BEMÆRK: Værdierne kan reduceres proportionelt for tykkelser under 0,2 m.

BEMÆRK: Værdierne kan reduceres proportionelt for tykkelser under 0,2 m.

Relateret indhold