20.06.23 Nyheder

Recept2000 bliver til AP MixDesign: Nyt og effektivt værktøj til styring og tilpasning af betonrecepter

Denne artikel er skrevet af

Aalborg Portland

Aalborg Portlands nye værktøj til betonrecepter, AP MixDesign, bygger videre på viden, der er indsamlet gennem de sidste 25 år. AP MixDesign er nu tilgængeligt i en online version, og den nye opdatering giver brugeren et mere tilgængeligt og opdateret værktøj, der skaber et bredere kendskab til betonens sammensætning, ikke kun for betonproducenter, men også for studerende, rådgivere og entreprenører.

Siden Aalborg Portland begyndte udviklingen af Recept2000 tilbage i 1998, har programmet givet brugeren mulighed for at håndtere receptudvikling, betonfamiliesammensætning, prøveudtagning, styrkekontrol og rapportering. I takt med at den danske betonbranche gennemgår en rivende udvikling med nye standarder, større krav til betonens egenskaber og et større udvalg af materialesammensætninger, er det også nødvendigt at betonbranchens værktøjer opdateres. Det gælder uanset, om der er tale om nye funktioner, mere tilgængelighed gennem online versioner eller brugervenlighed. Recept2000 er derfor nu blevet til AP MixDesign og har fået en opdateret brugerflade. Derudover er der implementeret en lang række små optimeringer, som gør det endnu nemmere at bruge til produktion af fabriksbeton, betonelementer og betonvarer.

AP MixDesign giver dig, som bruger, mulighed for at håndtere følgende funktioner gennem seks hovedmenuer:

  • Opsætning og indstillinger for kontrol
  • Registrering og håndtering af delmaterialer
  • Design, proportionering og kontrol af betonrecepter
  • Gruppering og opsætning af betonfamilier
  • Registrering og kontrol af blandingslog samt betonprøver for friske og hærdende egenskaber
  • Rapportering af resultater for både betonrecepter og -familier

Arbejder du med betonteknologi, hjælper systemet dig med en række opgaver. Eksempelvis gennem brugen af "Recepter"-menuen. Her kan du nemt designe betonrecepter med forskellige materialer, kontrollere nøgletal og vælge dosering af additiver og tilslag fra forskellige hjælpemenuer.

Materialesammensætning under "Recepter"-menuen.

En anden funktion er "Blandesats", hvor systemet kan korrigere og proportionere en ønsket blandesats baseret på ønsket størrelse, fugtindhold i tilslagsmaterialerne og ønsket konsistens af betonrecepten.

Blandesatsberegneren under "Recepter"-menuen.

Dette er særligt nyttigt, når der udføres mindre laboratorieforsøg, hvor materialerne skal vejes på forhånd. Tilsvarende kan du under menuen "Prøver" indtaste aktuelle afvejede mængder efter produktionen har fundet sted. Dette giver dig mulighed for at se bør/er værdier, se hvordan den nominelle beton ser ud, samt beregne og kontrollere eventuelle doseringsafvigelser.

Eksempel på batchrapport efter indtastning af vejede mængder.

Menupunktet "Prøver" indeholder også et statistisk beregningsmodul til trykstyrkekontrol. Ved at indtaste trykstyrken på prøveemnerne vurderes de målte trykstyrker for den aktuelle prøve.

Vurderingen foretages ud fra principperne angivet i DS/EN 206 DK NA, Anneks X eller DS/EN 206 Afsnit 8.2.1 og tager højde for spredning, middelværdi og antallet af prøver i den aktuelle betonfamilie.

Statistisk beregningsmodul under menuen ”Prøver”.

Som noget helt nyt giver programmet mulighed for at registrere betonens hærdnede og friske egenskaber over tid. Det gør det nemmere for teknikere og laboratorieassistenter at videregive så meget information om det udførte arbejde som muligt. Det er muligt at vælge imellem en række klassiske målemetoder samt tilføje vilkårlige testmetoder.

Registrering af friske og hærdnede betonegenskaber under menuen ”Prøver”.

Har man store mængder af eksisterende data i Recept2000, er det selvfølgelig en mulighed at få denne data overført til det nye AP MixDesign ved at kontakte en af Aalborg Portlands teknikere.

Målet med den nye opdatering er gennem et mere tilgængeligt og opdateret værktøj at skabe et bredere kendskab til betonens sammensætning, ikke kun for betonproducenter, men også for studerende, rådgivere og entreprenører.

Brugerflade af Recept2000 første udkast anno 1998.

AP MixDesign anno 2023.

Relateret indhold