29.11.22 Nyheder

Aalborg Portland lancerer ny cementtype til anlægskonstruktioner

Denne artikel er skrevet af

Aalborg Portland

Høj styrke, lang levetid og formbarhed er blandt de egenskaber, der er med til at gøre beton til et af verdens mest anvendte byggematerialer. Derfor er det også de egenskaber, der går igen i Aalborg Portlands nye cement til anlægskonstruktioner og infrastrukturprojekter i Danmark.

Storstrømsbroen

Foto: Aalborg Portland

Den nye cement går under navnet AALBORG SOLID, grundet muligheden for at producere beton med ekstra god holdbarhed. AALBORG SOLID er således godkendt til anvendelse i alle eksponeringsklasser, herunder også i miljøer hvor betonkonstruktioner udsættes for fugt- og saltpåvirkning eller anden kemisk påvirkning. Den lave varmeudvikling reducerer derudover behovet til køling af store betonkonstruktioner.

- Cement er ikke bare cement, og i Danmark har vi nogle meget høje krav til cementers styrke. Derfor er vi hos Aalborg Portland kendte for at levere nogle af de stærkeste og mest holdbare cementtyper i verden. Det gør det derfor også muligt at tilføje flyveaske og samtidig bibeholde cementens samme høje kvalitet, der er særligt krævet i såkaldte aggressive miljøer, hvor betonkonstruktioner eksempelvis udsættes for høj fugt- og saltpåvirkning eller anden kemisk påvirkning, forklarer Søren Holm Christensen, CEO hos Aalborg Portland N&B.

Storstrømsbroen

Foto: Aalborg Portland

En velkendt pulverkombination

AALBORG SOLID cement erstatter den gode gamle ”Lavalkali Sulfatbestandig cement” fra Aalborg Portland, der sammen med flyveaske, gennem flere årtier har været anvendt til anlægskonstruktioner i Danmark.

AALBORG SOLID cement er en såkaldt Portlandflyveaskecement, CEM II/A-V, med et flyveaskeindhold på ca. 17%. De anvendte cementklinker er af samme type, som man kender fra Lavalkali Sulfatbestandig cementen, og flyveaskedelen opfylder EN 450. Samlet set en velkendt pulverkombination til beton til anlægskonstruktioner i Danmark.

I produktionen af AALBORG SOLID cement samformales flyveaske og cementklinker i cementmøllerier, for herved at opnå et homogent og ensartet produkt, der er nemt at anvende i en betonproduktion. Det betyder også, at de betonproducenter der anvender AALBORG SOLID ikke behøver at indkøbe og lagerføre flyveaske.

Idet flyveaske erstatter 17% af cementklinkerne, og fordi produktionsprocessen samtidigt er optimeret, er CO2-aftrykket ca. 20% lavere, end for den Lavalkali Sulfatbestandig cement den erstatter.

Bæredygtighed er centralt for byggeriet, og grønnere cementtyper er blot én af Aalborg Portlands tre klimaben, der skal medvirke til at reducere udledningen fra cementproduktionen med 1,6 millioner tons CO2 i 2030.

- Sidste år introducerede vi cementtypen FutureCEM, der har op mod 30 procent lavere CO2-aftryk sammenlignet med konventionel grå cement. Nu er vi så klar med endnu en cementtype, der bidrager til et mere bæredygtigt byggeri, og vi er således allerede godt på vej til at levere på de løfter, der ligger i vores klimaplan frem mod 2030, lyder det fra Søren Holm Christensen.

Udviklingen af mere klimavenlige cementtyper som FUTURECEM og AALBORG SOLID skal bidrage med ca. 15 procent af reduktionsmålene i 2030, mens de resterende reduktioner findes ved omlægningen til grønnere brændsler og fangsten af CO2 fra produktionen.

Relateret indhold