08.08.23 Nyheder

En fælles, international stemme for Fabriksbetonforeningen

Denne artikel er skrevet af

Fabriksbetonforeningen

I forsommeren deltog Fabriksbetonforeningen i repræsentantskabsmøde hos ERMCO, foreningens internationale interesseorganisation. Et inspirerende møde, der bekræftede vigtigheden af at være medlem af noget større, som arbejder internationalt for at brande fabriksbeton som materiale.

Til ERMCOs repræsentantskabsmøde juni 2023: Generalsekretær i ERMCO, Peter De Vylder, repræsentant for Svensk Betong, Ludwig Zetterström, chefkonsulent i Fabriksbetonforeningen, Jesper Ketelsen, samt formand i Fabriksbetonforeningen, Casper Mathiasen.

Foto: ERMCO

Hvert år samles fabriksbeton-interesseorganisationer fra hele Europa til repræsentantskabsmøde hos ERMCO, den europæiske paraplyorganisation for fabriksbetonproducenter. I år fandt mødet sted i Antwerpen med organisationens belgiske medlem, FEDBETON, som vært. Fra Fabriksbetonforeningen deltog Jesper Ketelsen og Casper Mathiasen, hhv.  chefkonsulent i Fabriksbetonforeningen og formand i Fabriksbetonforeningen, i et todages, tætpakket program.

”Det var et par gode dage, hvor vi både fik ny viden og nye kontakter med hjem i bagagen,” fortæller Jesper Ketelsen, der blandt andet hørte indlæg fra Lus Hellemans, Lantis, om den nye ringvej i Antwerpen, fra Ari Mantila, RT, om udvikling af beton med lavt CO2-aftryk i Finland, fra Olaf Assbrock, BTB, om en uddannelses- og efteruddannelsesplatform til betonindustrien og fra Ludwig Zetterström, Swerock, om det svenske roadmap til klimaneutral beton i Sverige.

Et afgørende medlemskab

ERMCO tilbyder et internationalt forum, hvor medlemmer af fabriksbetonindustrien kan udveksle synspunkter til fælles gavn. Fokus er at brande fabriksbeton som et relevant byggemateriale, og organisationen er således en vigtig repræsentant for medlemmerne internationalt set.

”Medlemskabet er afgørende for, at vi som producenter af fabriksbeton har en fælles international stemme,” siger Jesper Ketelsen og fortsætter:

”Via ERMCO kan Fabriksbetonforeningen påvirke i forhold til politiske dagsordner som grøn omstilling og forsyningssikkerhed og i forhold til den generelle branding af vores branche som en medspiller og ikke en modstander i de politiske dagsordner.”

(artiklen fortsætter under billedet)

Medlemmer af ERMCO samlet til repræsentantskabsmøde i Antwerpen foran den imponerende bygning Havenhuis, der er hovedsæde for Antwerpen Havn.

Foto: ERMCO

Inspiration, benchmark og politisk indflydelse

Fabriksbetonforeningens formand, Casper Mathiasen, ser grundlæggende tre overordnede fordele ved medlemskabet af ERMCO.

”Danmark er et lille land, og fabriksbetonforeningerne i de store lande i ERMCO har helt andre ressourcer, end vi har. De er på et højt, teknisk niveau, som vi kan lære af og lade os inspirere af, men sammenlignet med dem kan vi også se, at Fabriksbetonforeningen og Fabriksbetonforeningens medlemmer er rigtigt godt med i forhold til vores størrelse. Herudover giver ERMCO’s statistikker, som vi har adgang til via medlemskabet, os et benchmark på blandt andet grøn omstilling, hvor vi også er længere fremme end resten af EU. Endelig giver medlemskabet en vigtig medindflydelse internationalt på udviklingen af normer og standarder som fx EN 206 samt mulighed for at deltage i den politiske agenda i EU ,” siger han og understreger, at det desuden giver en god synergi, at ERMCO har kontor i samme bygning som Concrete Europe og Cembureau, interesseorganisationer for hhv. den europæiske beton- og cementindustri.

I de kommende år vil ERMCO arbejde på at stå endnu stærkere internationalt gennem samarbejde med andre aktører i værdikæden. Derfor er organisationen aktivt gået ind i foreningen Concrete Europe sammen med de europæiske brancheforeninger for: cement (CEMBUREAU), præfabrikeret beton (BIBM), additiver (EFCA) og tilslagsmaterialer (Aggregates Europe – UEPG). Repræsentantskabsmødet i ERMCO fandt sted den 15.-16. juni 2023 i Antwerpen. Næste repræsentantskabsmøde er i 2024, hvor der endnu ikke er fundet en vært.

Om ERMCO

ERMCO blev etableret i 1967 og står for European Ready Mixed Concrete Organization. Organisationen, der siden 2003 har haft hovedsæde i Bruxelles, har 25 medlemmer med flere associerede ikke-europæiske medlemmer iblandt. Organisationen afholder repræsentantskabsmøde hvert år, og ca. hvert tredje år er en medlemsorganisation vært for en international kongres. Fabriksbetonforeningen har været medlem i mere end tre årtier.

ERMCOs mål er at sikre et højt niveau af kvalitet og service i branchen i hele Europa, blandt andet via en fælles code of conduct og gennem arbejdet med EN 206-1. Herudover repræsenterer ERMCO branchen overfor Europa-Kommissionen og har nedsat tre specialudvalg med fokus på bæredygtighed, teknik samt strategi og udvikling. I samarbejde med andre partnere i betonindustrien understøtter man udvikling og implementering af betonløsninger baseret på gældende europæiske standarder med særligt fokus på den grønne omstilling.

Den europæiske fabriksbeton-industri består af multinationale virksomheder og mellemstore, nationale virksomheder. Samlet set forbruger fabriksbetonbranchen 65 procent af den totale cementproduktion i Europa og producerer årligt mere end 350 millioner kubikmeter beton.

Læs mere på ERMCO – European Ready Mixed Concrete Organization

Birgitte Theresia Henriksen
Skrevet af:

Birgitte Theresia Henriksen

Relateret indhold